ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

O ιστότοπος «https://www.karrohome.gr/» είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε και λειτουργεί η «ΣΥΛΒΑ ΚΑΡ. ΡΕΙΣΣΙΑΝ». Η εταιρεία μας διαθέτει έδρα και φυσικό κατάστημα στην Νίκαια Αττικής, επί της οδού Μπελογιάννη Νίκου 85 , με ΑΦΜ: 118666583, αρ. ΓΕΜΗ: 126003908000 και Δ.Ο.Υ: Νίκαιας. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού διαθέτουμε την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας karro@karrohome.gr και την τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης : 210 493 3183.

Η ΣΥΛΒΑ ΚΑΡ. ΡΕΙΣΣΙΑΝ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της www.karrohome.gr ανά πάσα στιγμή, και χωρίς καμία προειδοποίηση. Ό έλεγχος των τεχνικών πληροφοριών που παρέχονται και της καταλληλότητας των ειδών που παραγγέλλονται ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη που χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα .Η ΣΥΛΒΑ ΚΑΡ. ΡΕΙΣΣΙΑΝ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ασυμβατότητες των προϊόντων με άλλα προϊόντα, καθώς επίσης δεν είναι υπεύθυνη για την σωστή προσαρμογή των τεχνικών δυνατοτήτων των προϊόντων, με τον υπάρχον εξοπλισμό του τελικού πελάτη.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Παρέχεται η άδεια λήψης δεδομένων του δικτυακού τόπου μέσω δικτύου (down loading) με υλικό από το www.karrohome.gr σε άλλο χρήστη και εκτύπωσης του υλικού το οποίο περιλαμβάνεται στον δικτυακό τόπο αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση των χρηστών υπό την απαράβατη προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ότι δεν τροποποιούνται, αλλοιώνονται ή διαγράφονται εμπορικά σήματα, είτε της περιορισμένης ευθύνης εταιρίας ΣΥΛΒΑ ΚΑΡ. ΡΕΙΣΣΙΑΝ ή οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού, προσώπου. Υλικό το οποίο λαμβάνουν οι χρήστες στον υπολογιστή τους μέσω δικτύου (down loading) συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λογισμικού, αρχείων, γραφικών, δεδομένων ή άλλων στοιχείων, ανήκει στην περιορισμένης ευθύνης εταιρία ΣΥΛΒΑ ΚΑΡ. ΡΕΙΣΣΙΑΝ ή σε τρίτα πρόσωπα τα οποία της έχουν χορηγήσει σχετική άδεια χρήσης του υλικού αυτού. Τα ως άνω πρόσωπα διατηρούν όλα τα συναφή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και κυριότητας επί του εν λόγω τυχόν παραχωρηθέντος κατά χρήση υλικού των.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ

Ο Πελάτης δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας www.karrohome.gr είναι ακριβείς. Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία της ΣΥΛΒΑ ΚΑΡ. ΡΕΙΣΣΙΑΝ, από τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας και του λογαριασμού του Πελάτη από μη εξουσιοδοτημένα από τον Πελάτη άτομα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ΣΥΛΒΑ ΚΑΡ. ΡΕΙΣΣΙΑΝ ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της Ιστοσελίδας www.karrohome.gr καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΙΜΗΣ

Δέσμευση τιμών γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας μόνο εφόσον έχετε λάβει γραπτή επιβεβαίωση της. Μετά από κάθε παραγγελίας σας, λαμβάνετε αρχικά την ενημέρωση της καταχώρησης της, και στη συνέχεια λαμβάνετε ξεχωριστά την επιβεβαίωση αποδοχής της. Δέσμευση τιμών γίνετε μόνο αφού έχετε λάβει την ενημέρωση της επιβεβαίωσης. Η τιμές των προϊόντων δεσμεύονται κατά την καταχώρηση τις παραγγελίας σας. επίσης δεσμεύονται αυτόματα και τα προϊόντα στο στοκ της αποθήκης μας. Η ΣΥΛΒΑ ΚΑΡ. ΡΕΙΣΣΙΑΝ δεν ευθύνεται για την τυχόν πτώσεις τιμών που μπορεί να πραγματοποιηθούν κατά το διάστημα που μεσολαβεί, μεταξύ της καταχώρησης και της παραλαβής-παράδοσης της παραγγελίας σας.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η ΣΥΛΒΑ ΚΑΡ. ΡΕΙΣΣΙΑΝ αποτελεί μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο όλων των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου και της διάρθρωσης της Ιστοσελίδας www.karrohome.gr εκτός ρητών εξαιρέσεων.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για την προστασία των στοιχείων που διακινούνται μέσω της Ιστοσελίδας www.karrohome.gr χρησιμοποιείται λογισμικό SSL (Secure Sockets Layer). Το SSL αποτελεί ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας το οποίο κρυπτογραφεί την επικοινωνία μεταξύ του τερματικού σας και του server του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Η αποκρυπτογράφηση των στοιχείων σας είναι εξαιρετικά ισχυρή και θεωρείται πρακτικά απαραβίαστη. Το SSL είναι ο πλέον αξιόπιστος φορέας για την ασφάλεια συναλλαγών μέσω του Internet, σε παγκόσμια κλίμακα. Με αυτή την τεχνολογία, κάθε στοιχείο που καταχωρείτε στο site μας κωδικοποιείται πριν βγει online και σε συνέχεια διερευνάτε η αυθεντικότητα του μηνύματος και του server. Τα SSL βγαίνουν σε 2 κλίμακες, 40-bit και 256-bit. Όσο μεγαλύτερη είναι η κλίμακα, τόσο πιο δύσκολο είναι να παραβιαστεί το κωδικοποιημένο μήνυμα. Εμείς χρησιμοποιούμε SSL 256-bit, το οποίο είναι ένα τρισεκατομμύριο φορές δυνατότερο από τα αντίστοιχα των 40-bit. Επίσης, το www.karrohome.gr διαθέτει ψηφιακό πιστοποιητικό προστασίας από τη Cloudflare, μια διεθνώς αναγνωρισμένη ως ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της παροχής προστασίας συναλλαγών και δεδομένων μέσω Internet. Η Cloudflare, κάθε φορά που εισέρχεστε σε σελίδα που πρόκειται να γίνει συναλλαγή στοιχείων, παρουσιάζει ένα «λουκέτο» πάτω αριστερά στην οθόνη σας, που βεβαιώνει ότι η συναλλαγή σας προστατεύεται. Τέλος, προσωπική ασφάλεια αποτελεί το password που δίνετε όταν γίνεστε μέλος του www.karrohome.gr . Για να παρουσιάσουμε οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο θα πρέπει πρώτα να δοθεί το όνομα του χρήστη και το password. Για αυτό το λόγο, πρέπει να φυλάτε καλά αυτά τα στοιχεία, για να μην πέσουν σε χέρια τρίτων.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του www.karrohome.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Οι παραγγελίες σας αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά και μπορείτε, εφόσον το επιθυμείτε, να λάβετε γνώση του περιεχομένου της παραγγελίας σας.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η χρήση της Ιστοσελίδας www.karrohome.gr γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη- πελάτη, και δεν ευθυνόμαστε για την κακόβουλη επέμβαση τρίτων. Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας μας δεσμεύονται ότι δεν θα βλάψουν τρίτους με κακόβουλη χρήση της Ιστοσελίδας και πως δεν θα παραβιάσουν τα προσωπικά τους δεδομένα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών / χρηστών / μελών (εφ' εξής "χρήστες") από την ΣΥΛΒΑ ΚΑΡ. ΡΕΙΣΣΙΑΝ (ιδιοκτήτρια, δημιουργό και δικαιούχο όλων των δικαιωμάτων του ηλεκτρονικού καταστήματος www.karrohome.gr ) κατά την εγγραφή τους ή κατά την διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του site www.karrohome.gr. Η επίσκεψη - τοποθέτηση παραγγελίας στο www.karrohome.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.

Σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους καταναλωτές έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε εντός 14 ημερολογιακών ημερών και να ζητήσετε είτε την αντικατάσταση τους (μόνο κατόπιν συνεννόησης με το κατάστημα), είτε την επιστροφή της αξίας τους. Η προθεσμία των 14 ημερών αρχίζει από την ημέρα παραλαβής των προϊόντων. Μετά την παρέλευση 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της αποστολής χάνετε το δικαίωμά σας για υπαναχώρηση.

Έχετε πάντα το δικαίωμα σε ελάχιστη 2ετή εγγύηση χωρίς καμία επιβάρυνση, ανεξάρτητα από το αν αγοράσατε το προϊόν στο διαδίκτυο, σε κατάστημα ή με ταχυδρομική παραγγελία.

Η 2ετής αυτή εγγύηση είναι το ελάχιστο δικαίωμά σας. Ωστόσο, η νομοθεσία της χώρα σας μπορεί να σας παρέχει επιπλέον προστασία.

Εάν προϊόντα που αγοράσατε οπουδήποτε στην ΕΕ αποδειχτούν ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στα διαφημιζόμενα χαρακτηριστικά, ο πωλητής οφείλει να τα επισκευάσει ή να τα αντικαταστήσει δωρεάν ή να σας μειώσει την τιμή ή να σας επιστρέψει όλα τα χρήματα που πληρώσατε. Κατά κανόνα, μπορείτε να ζητήσετε πλήρη ή μερική επιστροφή των χρημάτων μόνον όταν δεν είναι δυνατή ή επισκευή ή η αντικατάσταση των προϊόντων. Η διαδικασία επιστροφής είναι απλή και γίνεται ακολουθώντας τα εξής βήματα:

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στην διεύθυνση karro@karrohome.gr , γράφοντας το ονοματεπώνυμο σας και τον αριθμό παραγγελίας σας, κι αν επιθυμείτε αντικατάσταση ή επιστροφή των χρημάτων σας. Εντός 1 εργάσιμης ημέρας θα λάβετε απαντητικό email με τις οδηγίες επιστροφής του προϊόντος μέσω της υπηρεσίας ταχυμεταφορών ACS.

Επιστρέψτε το προϊόν στην κατάσταση που αποστάλθηκε από την Karrohome, πλήρες, χωρίς φθορές και με τη συσκευασία που συνόδευε το προϊόν, σε άριστη κατάσταση, χρησιμοποιώντας την υπηρεσία της συνεργαζόμενης εταιρίας courier. Στην περίπτωση που επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε άλλη μεταφορική της επιλογής σας, θα επιβαρυνθείτε εξ’ ολοκλήρου το κόστος των μεταφορικών το οποίο και θα καταβάλετε στην μεταφορική εταιρεία που θα επιλέξετε την στιγμή της αποστολής του δέματος. Το δέμα σας μέσα θα πρέπει να περιέχει α. το προϊόν το οποίο επιστρέφετε β. όλα τα έγγραφα που συνόδευαν το προϊόν κατά την αποστολή του (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο κ.λ.π.).

Σας υπενθυμίζουμε πώς:

Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να γίνει δεκτό προϊόν το οποίο δεν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση. Το προϊόν θα πρέπει να μην έχει πλυθεί, να έχει όλα τα ταμπελάκια του και να μην έχει καταστραφεί η συσκευασία του. Προϊόντα ύπνου όπως μαξιλάρια και επιστρώματα δεν μπορούν να γίνουν δεκτά λόγω υγιεινής, εφόσον έχουν βγεί απο την συσκευασία τους.

ΛΑΘΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του karrohome.gr, τα προϊόντα που σας παραδόθηκαν, ήταν άλλα ή ουσιωδώς διαφορετικά από αυτά που παραγγείλατε. Το λάθος αυτό μπορεί να οφείλετε είτε στην λάθος καταχώρηση της παραγγελίας από το τμήμα πωλήσεων, είτε από λάθος της αποθήκης κατά την συσκευασία της παραγγελίας σας, και σας ζητούμε προκαταβολικά συγγνώμη για αυτό. Στην περίπτωση αυτή όλα τα έξοδα επιστροφής του λάθους προϊόντος και αποστολής του σωστού, βαραίνουν εξολοκλήρου το karrohome.gr και οι διαδικασίες παίρνουν απόλυτη προτεραιότητα, για την άμεση εξυπηρέτηση σας.

ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

Στην περίπτωση που κάποιο από τα τεχνικά χαρακτηριστικά ή δυνατότητες του προϊόντος που παραλάβατε, δεν συμφωνεί ουσιαστικά, με τα αναγραφόμενα στο site μας για το προϊόν, έχετε την δυνατότητα να επιστρέψετε το προϊόν αυτό. Στην περίπτωση αυτή όλα τα έξοδα επιστροφής του λάθους προϊόντος και αποστολής του σωστού, βαραίνουν εξολοκλήρου το karrohome.gr και οι διαδικασίες παίρνουν απόλυτη προτεραιότητα, για την άμεση εξυπηρέτηση σας.

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

Έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης από την αρχική σας αγορά και επιστροφή του προιόντος, και είτε την αγορά άλλου ή άλλων ίδιου τιμήματος, ή μεγαλύτερου με την καταβολή της διαφοράς τιμής, είτε την επιστροφή τις αξίας του προιόντος. Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.10 του ν.2251/1994, το προϊόν δεν πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί και να είναι σφραγισμένο στην αρχική του συσκευασία. Tα έξοδα της επιστροφής τα χρεώνεται η επιχείρηση μόνο όταν το λάθος είναι δικό της ή λόγω ελαττωματικού προϊόντος. Σε κάθε άλλη περίπτωση τα έξοδα επιβαρύνουν το πελάτη. Σημειώνεται ότι περιπτώσεις όπου το επιστρεφόμενο προϊόν δεν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση δεν μπορεί να επιστραφεί. Εάν για ειδικούς λόγους γίνει δεκτή η επιστροφή τέτοιας περίπτωσης τότε η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταβάλλει μέρος του τιμήματος το οποίο θα προσδιορίζεται για την συγκεκριμένη περίπτωση και έπειτα από έλεγχο της κατάστασης του προϊόντος στο κέντρο διανομής μας.

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ - ΕΓΓΥΗΣΗ

Όλα μας τα προϊόντα ελέγχονται από το προσωπικό της εταιρείας μας πριν σας αποσταλούν. Παρόλα αυτά στην περίπτωση που το προϊόν αποδειχτεί ελαττωματικό, τότε μπορείτε να προβείτε στις παρακάτω ενέργειες.

Επιστροφή χρημάτων

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε αντικατάσταση με νέο προϊόν, η διαδικασία επιστροφής χρημάτων γίνεται εντός 10 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της επιστροφής στην έδρα μας.

Η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται μέσω κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη.

Απαραίτητη προϋπόθεση ο πελάτης να ενημερώνει μέσω email στο karro@karrohome.gr για τον αριθμό λογαριασμού του (IBAN), την τράπεζα στην οποία διατηρεί τον λογαριασμό και το όνομα του δικαιούχου όπως αυτό αναγράφεται στο βιβλιάριο.

Για να πραγματοποιήσετε αλλαγή με άλλο προϊόν μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κατάστημα τηλεφωνικά ή με e-mail και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας ώστε να σας εξυπηρετήσουμε απευθείας.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να πραγματοποιήσετε την αλλαγή σας στο κατάστημα Karrohome έχοντας μαζί σας το προϊόν και την απόδειξη αγοράς, θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε από κοντά.

Η διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν τα προϊόντα προς επιστροφή στο e-shop είναι:

KARROHOME
Διεύθυνση: Μπελογιάννη 85, Νίκαια
Τηλέφωνο επικοινωνίας.: 2104933183
Ηλεκτρονική διεύθυνση: karro@karrohome.gr